Ви можете заповнити подати заявку прямо на нашому сайті, або завантажити заяву та список документів, що неодхіді для запису:

ЗАЯВА

Formulaire de préinscription / Форма на попередній запис
(всі поля обов’язкові для заповнення)

En classe de / До якого класу:

3 якого часу (місяць, рік):

Cette demande ne valide en aucun cas l’inscription de l’élève à l’EFI
Ця заява ні в якому разі не є записом учня до МФШNom / Прізвище:
Prénom / Ім’я:

Sexe / Стать: чоловікжінка
Datedenaissance / Дата народження:
Nationalité / Громадянство:
Lieu de naissance / Місце народження:
Adresse du domicile / Домашня адреса:

Parents/ Батьки

Mère / Мати:
Nom / Прізвище:
Prénom / Ім’я:
tel / тел.:

Père / Батько:
Nom / Прізвище:
Prénom / Ім’я:
tel / тел.:

Місце роботи батьків:

Mère / Мати:
Місце роботи:
Посада:

Père / Батько:
Місце роботи:
Посада:

Languematernelledesparents / На якій мові Ви спілкуєтесь з дитиною:
père/батько:
mère/мати:

Classeactuelle / Клас, в якому навчається на даний момент:
école/школа:

Додайте, будь ласка, наявні табелі успішності до форми. Тут можна додати документи:

Тема:

Ваше ім'я:
Е-mail / електронна адреса: