Навчання у Міжнародній французькій школі здійснюється за програмою, яка дає можливість:

  • використовувати адаптовані французьку та українську навчальні програми (офіційні програми, а також – авторські, права яких належать Міжнародній французькій школі);
  • здійснювати двомовне викладання франко-українського типу, починаючи з дитячого садка;
  • вивчати англійську мову з дитячого садка;
  • розвивати культуру та вивчати мистецтво в усіх класах;
  • відкривати учням полікультурне середовище;
  • розвивати міжкультурну комунікацію;
  • формувати критичне мислення;
  • розвивати самостійність.

Також навчальна програма МФШ передбачає індивідуальну допомогу, яка спрямована на досягнення кожним учнем школи успіху у навчанні.

Якості учня-випускника МФШ:

– інформований та освічений
– креативний
– допитливий
– самостійний в навчанні
– спроможний критично та креативно мислити
– здатний приймати розсудливі рішення
– виражає свої ідеї, спілкується декількома мовами
– відповідальний за свої вчинки, чесний, має глибоке почуття справедливості та поваги до інших
– відкритий, толерантний до цінностей і традицій інших народів
– сміливий, мужній
– відкритий до втілення нових ідей
– готовий захищати свої переконання
– розвинений інтелектуально, фізично та емоційно
– спроможний оцінювати та розуміти свої слабкі сторони

Journee de la Francophonie