EM jour

 У  дитячому  садку  МФШ

ми розвиваємо бажання навчатися та навчатися із задоволенням…

УСНЕ МОВЛЕННЯ

« Мови у центрі навчання”

Основні  завдання:

– мотивувати дитину  до спілкування

– навчити користуватися  мовою

–  збагатити  словниковий запас кожного учня

– відпрацьовувати  усне та писемне мовлення…

Для найкращого досягнення цих завдань вчителі МФШ організовують:

– Створення програми навчання іноземним мовам

– Розвиток різних комунікативних ситуацій

– Вивчення  рідної та іноземної  мов

– Навчання розуміти на декількох мовах (французькій, українській, англійській)

ЗНАЙОМСТВО З ПИСЬМОМ

Основні завдання:

Розрізняти письмове приладдя, що використовується на занятті

– Користуватися  книгою правильно

– Впізнавати  написання

– складати розповідь, що буде записана дорослим, а потім дитиною

– Співвідносити звуки і букви

– Відтворювати графіку літер

–  Переписувати за поданою  моделлю

МОВА ТА ВІДКРИТТЯ СВІТУ

“Предмети, живі істоти, світ речовин”

Основні завдання:

– Спостерігати, замислюватися і контактувати з дійсністю з навколишнім світом

– Реалізовувати, досліджувати, експериментувати

– Мати критичний погляд

– Вміти рахувати, класифікувати, систематизувати, описувати

– Удосконалювати  усну і писемну мову

– Заохочувати до реалізації концепції сталого розвитку…

“Час і простір”

– орієнтуватися в часі і в просторі …

МАТЕМАТИКА

Основні завдання:

Пізнавати числа та кількості

– Ставити запитання, пояснювати, робити математичні операції…

– Запам’ятовувати, порівнювати

– Лічити, рахувати, перелічувати, обчислювати, знаходити відповідності

– Знати цифровий ланцюжок

– «Приборкувати» слова-цифри

– Запам’ятовувати лічилки …

Пізнавати геометрію

– Визначати положення предметів в просторі

– Розрізняти, називати, описувати, відтворювати геометричні форми

– Переміщуватися на упорядкованому шляху, на сітці…

МИСТЕЦЬКЕ ТА  КУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ

” Сприймати, відчувати, уявляти, створювати “

Основні завдання:

– Розвивати інтелектуальну цікавість

– Збагачувати особисту культуру

– Пізнавати різні культури

– Розвивати та збагачувати свої художні навички

– Знайомитись з митцями та витворами мистецтва

– Відвідувати культурні місця

… малювання, живопис, мозаїка, аплікація, ліплення, штучні композиції… фотографія (аналогова та цифрова), скульптура, відео, нерухомі та рухомі картини, декоративне мистецтво, архітектура… співи, поліфонія, слухання музики, музичні інструменти …  театр, танці, гімнастика …

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

“Діяти та висловлюватися своїм тілом “

Основні завдання:

– Покращувати контроль за опорно-руховим апаратом  

– Рухатися

– Тримати рівновагу

– Виконувати дії з предметами

– Виконувати кидки та ловити …

travaux manuels