223634837_1460565704039801_1116090223_n


Навчання в молодшій групі дитячого садка здійснюється двома блоками – українським та французьким. Перший працює за офіційною програмою Міністерства Освіти України «Я у Світі», а другий — за адаптованою програмою, яка відповідає основним вимогам Міністерства освіти Франції. Назва програми «Я у Світі» обумовлена тим, що саме в дошкільному віці виникає перший схематичний обрис цілісного дитячого світогляду, образ світу та себе в ньому. Саме  ця програма покликана гармонійно та різнобічно  розвивати дитину  у дошкільному навчальному закладі. Перед педагогами стоїть завдання створення розвивальних умов  для відповідального самовизначення дитини , формування в неї продуктивних форм активності (ініціативності, творчості, самостійності), позиції «Я у Світі» як  системи ціннісних ставлень до Природи, Культури, Людей, Власного «Я», а також розвивати різні форми активності (фізичну, емоційно-ціннісну, соціально-моральну, пізнавальну, мовленнєву, художню). Основні види діяльності  цієї вікової групи – це сюжетно-рольові ігри, предметно-практична діяльність, спілкування, навчальна діяльність.

11

Кожне заняття в молодшій групі триває 10-15 хвилин. У спілкуванні з дітьми використовується українська та французька мови, як на уроках, так і впродовж дня. Діти вивчають українську, французьку та англійську мови, математику, художню літературу, займаються музикою, малюванням, хореографією, художньою працею.

8Кожного року молодша група приймає участь у розвитку та створенні творчих тематичних проектів, адже проектна діяльність є ключовою складовою роботи МФШ, а метод проектування – основний у роботі викладачів.

698

6

 


вчитися жити разом: дитина вчиться правилам життя в колективі, призвичаюється до атмосфери класного колективу;

вчитися говорити, малювати, спілкуватися: дитина вчиться усному мовленню завдяки грі зі звуками, складами, словами і навчиться висловлювати вголос власну думку; дитина вчиться писати, зокрема, ідентифікувати літери і правильно писати своє ім’я;

3

вчитися розвиватися фізично: дитина розвиває фізичні і рухові навички, завдяки фізичним вправам;

вчитися логічному мисленню: дитина вчиться рахувати до 10, класифікувати геометричні фігури за розміром, формою, кольором, розташуванням в просторі;

5

вчимося пізнавати світ: дитина вчиться пізнавати навколишній світ, власне тіло та почуття.

10