Навчання у Міжнародній французькій школі здійснюється за програмою, яка дає можливість:

 • використовувати адаптовані французьку та українську навчальні програми (офіційні програми, а також – авторські, права яких належать Міжнародній французькій школі);
 • здійснювати двомовне викладання французько-українського типу, починаючи з дитячого садка;
 • вивчати англійську мову з дитячого садка;
 • розвивати культуру та вивчати мистецтво в усіх класах;
 • відкривати учням полікультурне середовище;
 • розвивати міжкультурну комунікацію;
 • формувати критичне мислення;
 • розвивати самостійність.

Також навчальна програма МФШ передбачає індивідуальну допомогу, яка спрямована на досягнення кожним учнем школи успіху у навчанні.

Якості учня-випускника МФШ:

 • інформований та освічений;
 • креативний;
 • допитливий;
 • самостійний у навчанні;
 • спроможний критично та креативно мислити;
 • здатний приймати розсудливі рішення;
 • висловлює свої ідеї, спілкується декількома мовами;
 • відповідальний за свої вчинки, чесний, має глибоке почуття справедливості та поваги до інших;
 • відкритий, толерантний до цінностей і традицій інших народів;
 • сміливий, мужній;
 • відкритий до втілення нових ідей;
 • готовий захищати свої переконання;
 • розвинений інтелектуально, фізично та емоційно;
 • спроможний оцінювати та розуміти свої слабкі сторони