Рухлива активність дуже важлива для розвитку дітей будь-якого віку. Задовольнити цю потребу вони можуть на заняттях клубу карате, під час яких діти не тільки виконують вправи загально-фізичної підготовки, але й отримують спеціальні навички та знання. Заняття проводяться професійним тренером.

Вчитель: Красуцький Ігор

Мета: досліджувати культуру цивілізацій, етносів, націй у її розвитку та взаємозв ‘язках, застосовувати отриманий досвід для критичного аналізу стану культури сучасності і вироблення проєктів із вдосконалення та розвитку культурної галузі.

 Компетенції:

– здатність аналізувати, синтезувати, оцінювати, щоб виявляти проблеми і виробляти рішення. Вміння критичного мислення та комплексного вирішення проблем;

– вміння розробляти і реалізовувати проекти у сфері освіти та культури;

– комунікаційні навички. Вільне володіння різними стилями спілкування, здатність чітко й логічно висловлюватись усно й на письмі;

– навички роботи в команді. Вміння спільно організовувати діяльність (проєкт) та розуміння всіх етапів командної роботи;

– знання теоретичних основ культурних явищ і процесів;

– усвідомлення зв’язку між проблемами сьогодення та минулого, їхніх історичних, соціальних та культурних контекстів;

– розуміння феномену сучасної культури у різноманітті її мистецьких, соціальних та економічних проявів;

– здатність до рефлексії та аналізу, включаючи спроможність обдумувати як власні, так й інші системи цінностей, культурні практики та феномени;

– здатність підготувати аналітичні тексти, рецензії, огляди;

– застосування знань на практиці: проектування та здійснення культурологічного дослідження, планування та провадження діяльності;

– володіння сучасними інформаційними технологіями;

-здатність обговорювати й оцінювати поточний стан культури та суспільства.

Вчитель: Балата Вікторія

Танець – мистецтво передачі почуттів і настроїв за допомогою рухів. Розвиток музичного слуху, рухових якостей, почуття ритму у дітей. Сприймання дійсності і передача емоційно-образного змісту музичних творів за допомогою свого тіла. Сольні, парні та групові танці. Поєднання різних видів і форм танцю.

Мета: відчуття виразності власних рухів, гармонія та краса тіла, самоповага, ініціативність та більше свободи, імпровізація в танці.

Напрямки:

  • класичний танець,
  • елементи фольклору,
  • контемпорарі,
  • хіп-хоп,
  • стретчінг,
  • фітнес,
  • елементи бальної хореографії.